Referat fra styremøte 30. januar

Referat fra styremøte i NBF avd. Oppland 30.01.14 på Lillehammer bibliotek.

Til stede: Renate Remme Øverseth, Hege Gjerdbakken , Sigbjørn Hernes og Ellinor Brænd
Forfall: Silje Grøtan Torp og Bodil Vorkinn.

1. Årsmøte

Årsmøte legges til HiL rett før påske, kl.12-15.  Biblioteket på HiL har i flere år hatt utlån av e-bøker og Sigbjørn informerer om rutiner og erfaringer med dette. I tillegg blir det omvisning på biblioteket. Sigbjørn kommer med forslag til tidspunkt, og ordner med møterom og lunch til alle fremmøtte. Renate undersøker om de fremmøtte har krav på å få reiseutgifter dekket.

Det er stor enighet i styret at vedtektene for NBF avd. Oppland bør revideres slik at medlemmer blir valgt for 2 år. Dette vil sikre kontinuitet , og trolig gjøre det lettere å rekruttere nye medlemmer til verv i styret.

Valgkomiteen må bli underrettet straks tidspunkt for årsmøtet er fastlagt.

2. Det norske bibliotekmøte i Trondheim.

Vi har lyst ut reisestipend blant våre medlemmer og fikk kun en søknad. Den ble innvilget, men det er usikkert om vedkommende kommer til å benytte seg av midlene. Fra styret reiser muligens Renate og Bodil, og NBF avd. Oppland dekker alle utgifter de har i tilknytning dette. Det er veldig positivt om noen fra styret drar på landsmøtet.

Bibliotekprisen.

Vi lyser ut Bibliotekprisen for 2013. En pressemelding med bildet av styret sendes til alle avisene i Oppland: GD, Oppland Arbeiderblad, Fjuken, Dølen, Hadeland og Vigga, hvor det informeres om prisen, og at alle oppfordres til å sende inn forslag til verdige kandidater. Forslagene må begrunnes. Det utarbeides også en plakat som sendes til alle bibliotekene i fylket, og både bibliotekbrukere og ansatte oppfordres til å fremme forslag til årets bibliotek.

Bibliotekprisen deles ut på årsmøtet, og pressen fra vinnerbibliotekets nærområde inviteres spesielt til å komme.

Aktivitetstilskudd.

Frist for å søke er i slutten av februar, og vi sender inn en søknad som sist.

Diverse.

  • Det skal utarbeides en virkeplan for neste periode som skal legges fram på årsmøtet. Det er enighet i å legge aktivitetsnivået på et edruelig plan, men virkeplanen kan inneholde flere punkter og aktiviteter enn nåværende plan. En vervekampanje kan bidra til å snu en negativ trend i antall medlemmer, og behøver ikke å være ressurskrevende.
  • Nettsiden til NBF er under utvikling, og Renate vil legge ut aktuell informasjon der straks den er klar.
  • Hege kontakter en kulturjournalist i GD og tipser om en artikkel om bibliotekene.  Dersom Silje kjenner en journalist i Oppland Arbeiderblad som kunne tenkes å skrive en tilsvarende artikkel, kontakter hun vedkommende. Øystein Stabell på Oppland fylkesbibliotek sitter på mye tallmateriale og kan kontaktes ved behov.
  • Det er viktig at medlemmene i NBF avd.Oppland gjøres kjent med muligheten til å søke reisestipend og tilskudd til arrangement. Dette må sendes ut til alle biblioteksjefene i Oppland, til bibliotekene på videregående skoler og fagbibliotek. Arrangementsstøtten bør inneholde minst mulig krav til rapportering fra vår side for å sikre at medlemmene tar seg bryet med å søke. Vi håper dette er noe Silje kan ta på seg å sende ut.

 

Ringebu 30.01.14
Ellinor Brænd
-referent-

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *