Leserinnlegg i Østlendingen 6. juni 2015

Det har kommet oss for øret at Elverum kommune har valgt å kutte drastisk i budsjettet for bibliotektilbudet til sine innbyggere.

Dagens folkebibliotek er møteplass og integreringsarena for alle grupper av befolkningen og en uavhengig åpen møteplass for offentlig samtale og debatt. (Jmfr lovteksten for folkebibliotek).

Til tross for allerede stramt budsjett er Elverum bibliotek en aktiv og viktig formidler. Mange skoleklasser og barnehager benytter seg av biblioteket på formiddagene. Barna får tilgang til litteratur og leseopplevelser, utvikler ferdigheter og tilegner seg kunnskap for framtida. Denne enestående muligheten er det viktig at ungene får beholde !

Det er ingen hemmelighet at Hedmark scorer lavt på utdanning og kunnskapsnivå. Et godt bibliotektilbud bygger opp under nettopp kunnskapsnivået og følgelig utdanningsnivået .

På biblioteket er alle velkomne. Du kan komme uansett hvem du er, hva du tjener, hvor du kommer fra eller hvem du kjenner. Biblioteket er et av få lavterskeltilbud for alle. For noen er biblioteket det eneste offentlige stedet de kan besøke. Biblioteket er en integreringsarena av stor betydning.

Bl.a. fordi biblioteket er gratis får alle lik tilgang til informasjon og kunnskap. Dette virker utjevnende for sosiale forskjeller. Slik blir biblioteket ved siden av skolen, et   grunnelement i demokratiet, både lokalt og nasjonalt.

Alt dette er avhengig av gode åpningstider , god bemanning og gode muligheter for kontakt med alle kommunens innbyggere.

Biblioteket har også kontinuerlig personer på arbeidspraksis som en del av samfunnsoppdraget for å få folk tilbake på jobb. Dette er et samfunnsansvar hvor biblioteket ønsker å bidra, men som ikke lenger vil la seg gjennomføre ved kutt i budsjettet.

Om kommunens tall er røde nå, kan de bli enda rødere senere hvis man må sette inn tiltak i etterkant. Elverum bibliotek står allerede bak et integrerings– og utjevningsarbeid som på lang sikt er svært samfunnsøkonomisk.

Å opprettholde og styrke et godt bibliotekstilbud er en klok investering for et lokalsamfunn som Elverum.

Norsk bibliotekforening, avdeling Hedmark

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *