Utdeling av bibliotekprisen 2016

Under årsmøte i Norsk bibliotekforening, avd Hedmark ble Bibliotekprisen for 2016 utdelt. Vinneren er Fylkesbiblioteket i Hedmark!

Tidligere fylkesbiblioteksjef i Hedmark Karianne Aam og styremedlem i NBF Hedmark Nalina Lund med bibliotekprisen (Foto: Merete Trettebergstuen)

 

Fylkesbiblioteket er gjennom sitt virke en ressurs og en støtte for alle som jobber i bibliotek i Hedmark. Kunnskapsformidling og kompetanseheving er sentrale stikkord for fylkesbiblioteket i Hedmark. De tilbyr både egne og innleide kurs, og de jobber stadig hardt for at vi som jobber i bibliotek skal øke vår kunnskap og heve vår kompetanse. Gjennom hele året har de ulike tilbud for bibliotekansatte i ulike typer bibliotek – både folkebibliotek og skolebibliotek.

Av det fylkesbiblioteket i Hedmark har arrangert i 2016 kan blant annet IBBYs høstkurs og Geir Vestads årlige presentasjoner av ny norsk skjønnlitteratur nevnes. Slike kurs er svært nyttige for de som jobber med formidling av litteratur for barn, unge og voksne. De regionale søknadsseminarene fylkesbiblioteket har arrangert viser også at de ønsker å være en støttespiller for bibliotekene i søkeprosesser. Fylkesbiblioteket har også samarbeidet med Vestfoldbibliotekene om lesestimuleringskampanjen Sommerles hvor de har fungert som koordinatorer og kontaktpersoner for biblioteker i hele Hedmark. Dette bidro til at Sommerles kunne gjennomføres i så mange biblioteker, og med stor suksess. Fylkesbiblioteket har, i samarbeid med Akershus, Buskerud og oppland, bidratt til at den pedagogiske kompetansen hos bibliotekansatte i den videregående skolen heves gjennom studiene Skolebibliotekets rolle for elevens læringsarbeid og Læringsfremmende veiledning med eleven i sentrum.

De er få ansatte som skal serve et helt fylke, men vi opplever at fylkesbiblioteket i Hedmark alltid stiller opp og er våre støttespillere. Vi møter en svært kompetent gjeng, som gjør sitt beste for å bistå oss med å utvikle bibliotekene våre, noe som igjen kommer brukerne til gode.

Det er derfor vår glede å tildele fylkesbiblioteket i Hedmark Bibliotekprisen for 2016!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *