Rapport fra deltakelse på Granitol, del 1

    I forbindelse med Granitol bibliotekfestival lyste vi ut festivalpass til to vinnere mot at de skrev en rapport fra festivalen. Her kommer første rapport, fra May Britt Josten, Biblioteksjef i Sel Kommune


Det var supert å vinne festivalpass på Granitol. Biblioteket hadde nok ikke hatt midler til at jeg hadde dratt uten å få festivalpasset fra NBF Hedmark og Oppland.
Det var et spennende program og tre inspirerende dager på Gjøvik. Det var nok ikke alt som var like relevant for oss i bibliotekverdenen, men det er uansett supert å få innblikk i hva som rører seg utenfor bibliotekverden.

Jeg noterte meg at det vil komme en ny bibliotekstrategi fra 2020 og at samarbeid fortsatt er et viktig stikkord. Supert å kunne ha et planverk/en strategi å bruke når en skal i gang med nytt planverk selv, og ikke minst når en skal søke etter prosjektstøtte. Vil også tro at strategien vil gi noen føringer for prosjektmidlene som kommer id en perioden strategien skal gjelde for.

Danske Morten Christensen snakket om kjerneoppgaver og at definering av kjerneoppgavene kan være med å skape innovasjon. Det er viktig med et perspektivskifte fra hva vi gjør til den verdi vi skaper sammen med innbyggerne. Det er også viktig å være realistisk utfra ressursene vi har. Kvalitet er viktig, ikke kvantitet. Det er også viktig å tenke på om noe er en kjerneoppgave eller ikke. Nedprioritering er da stikkordet; og hva er ikke kjerneoppgavene våre.

Lisa Jansson fra Garaget i Malmø snakket om å utvikle biblitoeket til en relevant og dynamisk møteplass i lokalsamfunnet, basert på hva det er lokalsamfunnet trenger. Tillit, samarbeid og medbestemmelse var tre viktige stikkord. De har laget et «hverdagsrom» i en bydel i Malmø, en møteplass med medborgerinnflytelse. Garaget har fire hjørnesteiner: Åpen scene, kreativt verksted, kafé og bibliotek. Er dette noe vi kan få til hos oss også? Har lenge tenkt at åpen scene som kan lånes gratis hadde vært supert å få til (om det er mulig). På Garaget lånes nøkkelen ut, under forutsetning av at arrangementet er gratis for publikum, det serveres ikke alkohol og den som låner den åpne scenen må rydde etter arrangementet. De har en kontrakt som må underskrivers og dersom ikke reglene følges blir arrangøren utestengt fra den åpne scenen i en viss tid. Spennende konsept!

Anita Krohn Traaseth snakket om nyskaping på tvers av seksjoner. Veldig spennende å høre på, men det var nok et av foredragene jeg ikke tok så mye med meg «hjem» til biblioteket fra.

Christian Laursen fra Roskilde bibliotekene var dessverre forhindret fra å komme. I stede snakket Sissel Ringstad om bibliotekutvikling.no. Det var absolutt veldig supert å få litt informasjon om rett før lanseringen av nettstedet. Blir spennende å prøve ut dette og skal vel snart levere statistikk for 2018 der. Mariann Schjeide fra NBF steppet også inn på kort varsel og snakket litt om bibliotek som demokratisk aktør og om nøytralitet. Det er viktig ha dette i bakhodet og tenke balanse, enten det gjelder samlingen eller arrangement.

Åke Nygren fra Stockholm stadsbibliotek og Jannicke Røgler fra Buskerud fylkesbibliotek avsluttet dag 1 med foredrag om digital selvstendighet og data-detox baren. Drammensbiblioteket og Buskerud fylkesbibliotek har arrangement rundt digital detox i februar-mars.

Dag 2 startet med Stine Greni fra FUBIAK (Furuset bibliotek og aktivitetshus). FUBIAK er en attraktiv møteplass på Furuset i Oslo. Sambruk, flerbruk og samorganisering er stikkord, og huset inkluderer bibliotek, ungdomsklubb, frivilligsentral og kafé. Folkehelseaspektet og brukermedvirkning er i sentrum. Det skal være enkelt å være frivillig på Furuset og greit og enkelt å arrangere for andre på FUBIAK. Arrangementet er enten i egenregi, på bakgrunn av samskaping eller eksterne. De eksterne arrangementene skal være åpne, inkluderende og til det gode fro nærmiljøet. Det kan ikke være private festerm ikke alkohol og ikke religiøst. De eksterne arrangementene skal være gratis for publikum og relevante for lokalmiljøet. Ansatte på FUBIAK faciliterer, ikke arrangerer (dette kunne jeg ønske vi fikk til på biblioteket vårt også – med meråpent hadde det vært lettere å få til, men eventuelt må vi finne en løsning uten meråpent). Greni snakket også om prosjektet «Aktive og trygge barn».

Kristin Birkeland fra Sager der samler i Danmark var også spennende å høre på. Minnet mye om INSP! I Roskilde. Det de gjør, gjør de ikke for noen, men med noen. De er hverdagsaktivister og tar grep «nedenifra». Mye fra her vi kan ta med tilbake til biblioteket og til aktivitetshuset under oss.

Sara Leren fra InUse snakket om hvorfor brukerne ikke vet hva de vil ha, og at vi må få tak i særlig de «ekstreme» brukerne for å få bedre klarhet i hva brukerne vil ha.

Anna Kirah tok oss med på en spennende, men litt utfordrende seanse om tjenestedesign. Her fikk vi ikke lov til å bare sitte å ta i mot, men måtte aktivt delta i tjenestedesign og tjenestereisen ved at vi ble sendt ut i Gjøvik for å intervjue personer i byen om hva de synes om Gjøvik og det å bo i Gjøvik. Vi lærte at Tjenestereisen starter ved at man har et behov. Tjenestedesign er problemløsning og det er tre viktig stikkord for tjenestedesign: Behov, relevans (mening) og verdi (både for biblioteket og for de som kommer til biblioteket). Vi lærte også om en menneskesentrisk tilnærming. 1) Våg å se ting fra andres ståsted (tenk konteksten andre er/kan være i). 2) Finn din indre kreativitet og bruk nysgjerrighetsmuskelen. 3)Skap sammen med mennesker, ikke for dem. Hun trakk også frem teater som en metafor vi kan bruke. Scenen er rommet (både det fysiske og det digitale), publikum, skuespillerne (vi som er ansatt på biblioteket), manus (aktivitetene vi har), backstage (teknologien og det som er «bak»).

På fredagen hadde Silvija Seres livepodcast med flere gjester. Flere av gjestene snakket om ting som vi burde vurdere. Det jeg har notert meg er: It-verter på biblioteket (usikker på hvordan vi skal få til det), lunsjmøter om ulike tema (kan være vi konkurrerer med andre eksisterende tjenester, vi er et lite sted og for mange like ting ødelegger for hverandre). VR burde man kanskje prøve å få til noe rundt (Særlig kunne dette passe for bergverksmuseet?), biblitoeket som en møteplass for å dele opplevelser og refleksjoner (usikker på hvordan vi skal få til dette og) og mennesker som mentorer og guider til teknologi (er vel i grunnen noe slik som IT-verter, usikker på hvordan få til dette på et lite bibliotek, må eventuelt ha frivillige til dette?).

Granitol var i tillegg til dette krydret med opplesninger, konserter og andre kulturelle ting i pauser og på kveldstid.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *