Åpent møte for medlemmer 1. september

Norsk bibliotekforening avdeling Hedmark inviterer alle sine medlemmer til et åpent medlemsmøte. Her kan vi blant annet snakke om muligheten for å slå sammen våre to lokallag. Medlemmene inviteres til å komme med sine synspunkter og meninger om en eventuell sammenslåing. Tidspunkt: 1. september 2017 kl 18.30 Sted: Hamar bibliotek Med vennlig hilsen styret i Norsk … Fortsett å lese Åpent møte for medlemmer 1. september

Utdeling av bibliotekprisen 2016

Under årsmøte i Norsk bibliotekforening, avd Hedmark ble Bibliotekprisen for 2016 utdelt. Vinneren er Fylkesbiblioteket i Hedmark!   Fylkesbiblioteket er gjennom sitt virke en ressurs og en støtte for alle som jobber i bibliotek i Hedmark. Kunnskapsformidling og kompetanseheving er sentrale stikkord for fylkesbiblioteket i Hedmark. De tilbyr både egne og innleide kurs, og de jobber … Fortsett å lese Utdeling av bibliotekprisen 2016

Innkalling til årsmøte i Norsk Bibliotekforening, avdeling Hedmark

Det innkalles med dette til årsmøte 2017 i Norsk Bibliotekforening, avdeling Hedmark. Tidspunkt: onsdag 15. mars 2017 kl. 1830. Sted: Hamar Bibliotek, Torggata 100, 2317  Hamar.   Saksliste Årsmelding Revidert regnskap Virkeplan for kommende periode Budsjettforslag Innkomne forslag Utdeling av Bibliotekprisen for 2016 Valg. Valgkomiteens innstilling til: Leder Styremedlemmer med varamedlemmer Revisorer Styrets innstilling til: … Fortsett å lese Innkalling til årsmøte i Norsk Bibliotekforening, avdeling Hedmark

Bibliotekprisen Hedmark 2016

NBF Hedmark skal ta opp igjen tradisjonen med Bibliotekprisen Hedmark, en pris som ikke har vært delt ut siden 2013. Bibliotekprisen Hedmark skal deles ut til «et bibliotek, enkeltpersoner eller organisasjoner/institusjoner i Hedmark. Prisen tildeles for arbeid som fremmer og synliggjør biblioteket og dets rolle i samfunnet. Fremtidsrettede, utradisjonelle og offensive tiltak innen kunnskapsformidling og … Fortsett å lese Bibliotekprisen Hedmark 2016

Innkalling til årsmøte i Norsk Bibliotekforening, avdeling Hedmark

Det innkalles med dette til årsmøte 2016 i Norsk Bibliotekforening, avdeling Hedmark . Tidspunkt: onsdag 16. mars 2016 kl. 1830. Sted: Høgskolen i Hedmark, campus Hamar, Holsetgata 31. Saksliste 1. Årsmelding 2. Revidert regnskap 3. Virkeplan for kommende periode 4. Budsjettforslag 5. Innkomne forslag 6. Valg: Leder Styremedlemmer med varamedlemmer Revisorer Valgkomité Saker som ønskes … Fortsett å lese Innkalling til årsmøte i Norsk Bibliotekforening, avdeling Hedmark

Leserinnlegg i Østlendingen 6. juni 2015

Det har kommet oss for øret at Elverum kommune har valgt å kutte drastisk i budsjettet for bibliotektilbudet til sine innbyggere. Dagens folkebibliotek er møteplass og integreringsarena for alle grupper av befolkningen og en uavhengig åpen møteplass for offentlig samtale og debatt. (Jmfr lovteksten for folkebibliotek). Til tross for allerede stramt budsjett er Elverum bibliotek … Fortsett å lese Leserinnlegg i Østlendingen 6. juni 2015

Invitasjon til Årsmøte for NBF avd. Oppland

Dato: 29. april 2015 Sted: Gjøvik videregående skole Tid: 15.00 – 16.30 Styret informerer om NBF etter at Oppland fylkesbiblioteks arrangement Debutanter og dramatikk er avsluttet. Vi serverer pizza og drikke. Har du saker til årsmøte, sendes disse til styret via sekretær: Silje Grøtan Torp, e-post: silje.grotan.torp@oppland.org Saksliste vil bli sendt ut nærmere årsmøtet. Påmeldingsfrist: … Fortsett å lese Invitasjon til Årsmøte for NBF avd. Oppland

Innkalling til årsmøte i Norsk bibliotekforening Hedmark

Det innkalles med dette til årsmøte i Norsk Bibliotekforening, avdeling Hedmark. Tidspunkt: 17. mars 2015 kl. 1700-1800. Sted: Fylkeshuset, Parkgata 64 i Hamar, møterom Femunden. Saksliste Årsmelding Revidert regnskap Virkeplan for kommende periode  Budsjettforslag  Innkomne forslag Valg: Leder,styremedlemmer med varamedlemmer , revisorer,  valgkomité Saker kan sendes styrets leder innen 5. mars, se nederst for kontaktinformasjon. Vel … Fortsett å lese Innkalling til årsmøte i Norsk bibliotekforening Hedmark

Leserinnlegg i Glåmdalen 11.desember

Biblioteket i Nord-Odal Rådmannen foreslår å fjerne en 40% stilling på biblioteket i Nord Odal. I følge biblioteksjefen betyr dette i praksis at biblioteket heretter vil bli stengt på lørdager. Det blir også færre arrangementer på kveldstid.   Hvem er det som bruker biblioteket på lørdager? Barnefamilier, ungdommer, pensjonister, studenter, … Jo men kan ikke … Fortsett å lese Leserinnlegg i Glåmdalen 11.desember