Innkalling til årsmøte i Norsk bibliotekforening Hedmark

Det innkalles med dette til årsmøte i Norsk Bibliotekforening, avdeling Hedmark. Tidspunkt: 17. mars 2015 kl. 1700-1800. Sted: Fylkeshuset, Parkgata 64 i Hamar, møterom Femunden. Saksliste Årsmelding Revidert regnskap Virkeplan for kommende periode  Budsjettforslag  Innkomne forslag Valg: Leder,styremedlemmer med varamedlemmer , revisorer,  valgkomité Saker kan sendes styrets leder innen 5. mars, se nederst for kontaktinformasjon. Vel … Fortsett å lese Innkalling til årsmøte i Norsk bibliotekforening Hedmark

Leserinnlegg i Glåmdalen 11.desember

Biblioteket i Nord-Odal Rådmannen foreslår å fjerne en 40% stilling på biblioteket i Nord Odal. I følge biblioteksjefen betyr dette i praksis at biblioteket heretter vil bli stengt på lørdager. Det blir også færre arrangementer på kveldstid.   Hvem er det som bruker biblioteket på lørdager? Barnefamilier, ungdommer, pensjonister, studenter, … Jo men kan ikke … Fortsett å lese Leserinnlegg i Glåmdalen 11.desember

Leserinnlegg i HA

Ved å satse på fylkesbiblioteket, kan kunnskapsnivået i fylket vårt heves, skriver Karianne Hagen. Vil fylkespolitikerne noe med bibliotekene? Hedmark fylkesbibliotek skal ivareta regionale bibliotekoppgaver og være en pådriver for bibliotekutvikling. Før skulle fylkesbiblioteket først og fremst forvalte – nå skal de utvikle. Hva ligger i dette? Jo, fylkesbiblioteket skal blant annet arrangere møter og … Fortsett å lese Leserinnlegg i HA

Vestre Toten folkebibliotek er Årets bibliotek 2013 i Oppland

På årsmøte i Norsk bibliotekforening avdeling Oppland 11. april 2014 ble Vestre Toten folkebibliotek ved biblioteksjef Mona Myrland tildelt Bibliotekprisen for Oppland 2013.  Vestre Toten folkebibliotek har synliggjort biblioteket på en fremragende måte.  Til tross for stramme økonomiske rammer har de fått til spennende bibliotekutvikling som har fått oppmerksomhet også utenfor Oppland. Biblioteket har blant … Fortsett å lese Vestre Toten folkebibliotek er Årets bibliotek 2013 i Oppland

Program og saksliste til Årsmøte NBF avd. Oppland 11. april 2014

Dato: 11. april 2014 Tid: 12.00 – 15.00 Sted: Høgskolen på Lillehammer, møterom: Drotten (Ø-201) ligger innenfor kantina 12.00: Velkommen. Utdeling av Bibliotekprisen for Oppland 2013 v/fylkesbiblioteksjef Tone Nyseter. 12.30: Årsmøte for NBF avd. Oppland. 13.15: Foredrag om NBFs politikk ved organisasjonskonsulent Kristin Hamran Storrusten. 13.45: Bevertning. 14.15. Foredrag om erfaringer med e-bøker på HIL … Fortsett å lese Program og saksliste til Årsmøte NBF avd. Oppland 11. april 2014

Innkalling til årsmøte i Norsk bibliotekforening Hedmark

Det innkalles med dette til årsmøte 2014 i Norsk Bibliotekforening, avdeling Hedmark . Tidspunkt: 19. mars 2014 kl. 1600-1700 Sted: Tingsalen i Fylkeshuset, Parkgata 64, Hamar Tradisjon tro arrangeres årsmøtet i etterkant av Bibliotekdagene 2014 sin første dag etterfulgt av omvisning på nye Hamar bibliotek og middag på Café Valuta. Saksliste 1. Årsmelding 2. Revidert … Fortsett å lese Innkalling til årsmøte i Norsk bibliotekforening Hedmark

Søk om reisestipend

Dersom du er medlem eller er ansatt ved en institusjon som er medlem av NBF har du mulighet til å søke om reisestipend fra Norsk bibliotekforening avd.Oppland. Formål: Å utvikle faglig kompetanse gjennom studieturer og/eller kurs i samsvar med NBF, avd. Opplands virkeplan. Reisestipend kan bare tildeles enkeltpersoner. Søknaden må redegjøre for faglig aktivitet og budsjett. … Fortsett å lese Søk om reisestipend

Biblioteket = litteraturhus

Innlegget ble publisert i Hamar Arbeiderblad 6. februar, 2014 1. januar trådte ny lov om folkebibliotek i kraft. Den sier blant annet at bibliotekene skal drive aktiv formidling av den litteraturen de stiller til rådighet for sine brukere. De skal være uavhengige møteplasser og arenaer for offentlig samtale og debatt. Hva innebærer egentlig den nye loven? … Fortsett å lese Biblioteket = litteraturhus