Bibliotekprisen

Statutter for Bibliotekprisen for Innlandet

Prisen deles ut til et bibliotek, enkeltpersoner eller organisasjoner/institusjoner i Hedmark eller Oppland. Prisen tildeles for arbeid som fremmer og synliggjør biblioteket og dets rolle i samfunnet. Fremtidsrettede, utradisjonelle og offensive tiltak innen kunnskapsformidling og kulturopplevelse, markedsføring, brukervennlighet og tilgjengelighet, god service og god ressursutnyttelse kan være kriterier for tildeling av prisen.
Ta gjerne kontakt med oss med forslag til kandidater.
 
Vinnere av Bibliotekprisen for Innlandet
2018 Ringebu bibliotek
2017 Tiril Eike, ved Storhamar skole i Hamar
Tidligere vinnere av Bibliotekprisen i Hedmark
2016 Fylkesbiblioteket i Hedmark
2013 Ellen Vibeke Nygjelten (Tolga bibliotek)
2012 Stange bibliotek
2011 Tynset bibliotek
2010 Ringsaker bibliotek
2009 «Dataspill i bibliotek» Brita Borstad, Kristin Mo og Anne-Grethe Westjordet (Hamar bibliotek); Tea Kristin Granhaug og Karianne Albrigtsen Aam (Hedmark fylkesbibliotek)
2008 Elin Opheim og bibliotektjenesten ved Sykehuset Innlandet HF
2007 Åsnes folkebibliotek
2006 Helene Landheim (Vallset skoles bibliotek)
2005 Rendalen bibliotek
2004 Mette Westgaard (Ringsaker folkebibliotek)
2003 Kari Lise Hagen (Trysil bibliotek)
2002 Norsk skogbruksmuseums bibliotek