Virkeplan

Virkeplan for 2018

 1. Vektlegge avdelingens bibliotekpolitiske rolle ved å
  • bistå og støtte bibliotek i Hedmark og Oppland ved fare for store budsjettkutt og i andre viktige saker, blant annet ved synliggjøring i media
  • finne en framtidsrettet form for Bibliotekprisen for Hedmark og Oppland
  • generelt arbeide i tråd med NBFs sentrale virkeplan
  • følge opp bruken av sosiale medier for å engasjere flere for biblioteksaker
  • være en interesseforening for alle typer bibliotek i fylket og synliggjøre dette gjennom ulike arrangementer
 2. Vektlegge avdelingens bibliotekfaglige og sosiale rolle ved å
  • arrangere faglige møter
 3. Samarbeide med fylkesbiblioteket i Hedmark og Oppland, Fagforum for skolebibliotekarer i Hedmark og Oppland, BF Hedmark og Oppland og/eller andre relevante fagforeninger som for eksempel
  • faglige møter/kurs/seminarer
 4. Arbeide for å verve nye medlemmer ved å
  • kontakte bibliotekansatte som ikke er medlemmer, gjerne i samarbeid med NBF sentralt
  • rekruttere utenfor bibliotekmiljøet
 5. Satsingsområde for 2018:
  • Løfte fram fag- og forskningsbibliotekene, skolebibliotekene, og forholdet mellom skoler og bibliotek