Virkeplan

Virkeplan for 2019

1.      Vektlegge avdelingens bibliotekpolitiske rolle ved å

·         bistå og støtte bibliotek i Hedmark og Oppland ved fare for store budsjettkutt og i andre viktige saker, blant annet ved synliggjøring i media

·         finne en framtidsrettet form for Bibliotekprisen for Hedmark og Oppland

·         generelt arbeide i tråd med NBFs sentrale virkeplan

·         følge opp bruken av sosiale medier for å engasjere flere for biblioteksaker

·         være en interesseforening for alle typer bibliotek i fylket og synliggjøre dette gjennom ulike arrangementer

2.      Vektlegge avdelingens bibliotekfaglige og sosiale rolle ved å

·         arrangere faglige møter

3.      Samarbeide med fylkesbiblioteket i Hedmark og Oppland, Fagforum for skolebibliotekarer i Hedmark og Oppland, BF Hedmark og Oppland og/eller andre relevante fagforeninger som for eksempel

·         faglige møter/kurs/seminarer

4.      Arbeide for å verve nye medlemmer ved å

·         kontakte bibliotekansatte som ikke er medlemmer, gjerne i samarbeid med NBF sentralt

·         rekruttere utenfor bibliotekmiljøet

5.      Satsingsområde for 2019:

·         Løfte fram fag- og forskningsbibliotekene, skolebibliotekene, og forholdet mellom skoler og bibliotek